Public Debates 2019

You are welcome to attend a series of public debate meetings and workshops on literary museums and exhibitions arranged by TRAUM in 2019 in Tromsø, Oslo and Vienna.

21. mai 20:00 Tromsø
Perspektivet museum
Museologisk salong: “Den vanskelige forfatteren”

Siden 1800-tallet har vi hedret skjønnlitterære forfattere gjennom utstillinger og museer. Men hva skjer når det kommer fram at noen sider ved forfatteren ikke er så beundringsverdige? I dag avsløres kjente historiske forfattere for deres holdninger. Noen passer ikke inn i lokale og nasjonale fortellinger eller blir rett og slett ikke lenger lest. Hvordan skal vi utstille de “vanskelige” forfatterne?

Alvhild Dvergsdal fra Hamsunsenteret, Marianne A. Olsen fra Perspektivet Museum, Ulrike Spring fra Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Oslo og Narve Fulsås fra Universitetet i Tromsø innleder til debatt. Ordstyrer: Johan Schimanski fra Universitetet i Oslo

Perspektivet museum: https://www.perspektivet.no

Ulrike Spring and Marianne A. Olsen interviewed live by Egil Jens Pettersen about exhibiting “difficult authors” in NRK Troms radio, Morgensending, 21 May 2019. https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01009519/21-05-2019#t=1h47m52.92s
Report from the discussion on the Perspektivet Museum web page. https://www.perspektivet.no/nyheter/den-vanskelige-forfatteren/

28. mai 13:00-16:00 Oslo
Nasjonalbiblioteket
Fagseminar og debatt: “Å stille ut litteratur og forfattere”

Hvorfor besøker vi utstillinger om forfattere og litteratur? Det finnes flere og flere forfattermuseer og forfattersentre i Norge, og bibliotekene lager regelmessig litteraturutstillinger. Er vi først og fremst opptatt av forfatterens liv eller forfatterens tekster når vi besøker slike utstillinger? Kan slike utstillinger brukes som møtesteder og bidra til et demokratisk samfunn? Hvilke strategier bruker museer, sentre og biblioteker når de stiller ut litteratur og forfattere, og hvorfor?

Lesning av forfatter Elizabeth Beanca Halvorsen, innlegg av Ulrike Spring fra Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Oslo, Arthur Tennøe fra Nasjonalbiblioteket, Inger Undheim fra Garborgsenteret, Thea Aarbakke fra Høgskulen på Vestlandet, og panelsamtale (ordstyrer: Arthur Tennøe) med Thea Aarbakke, Inger Undheim, Ulrike Spring, Anka Ryall fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, og Johan Schimanski fra Universitetet i Oslo.

Fullstendig program: https://www.nb.no/hva-skjer/a-stille-ut-litteratur-og-forfattere-fagseminar/

Videoopptakk av seminaret:
https://mediasite.nb.no/Mediasite/Play/17f30c0590a54721b2c3192c43802c871d

15. oktober 15.00-19.00 Wien
Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek
workshop: “Literatur ausstellen”

Fullstendig Program: Literatur ausstellen

Literaturmuseum: https://www.onb.ac.at/museen/literaturmuseum